Đặt lịch Online

Chúng tôi sẽ giúp bạn hẹn lịch nhanh hơn

 • Chúng tôi sẽ gọi điện cho những người đã đặt lịch hẹn trực tuyến.
  Sau khi gọi điện, việc tư vấn được xác nhận
 • Vui lòng thông báo cho bệnh viện trước 1 ngày nếu thay đổi hoặc hủy bỏ.
 • Đặt lịch vào phút chót/thay đổi thời gian/hủy lịch vui lòng liên hệ số này. (+82 10 3415 1175)
 • Nếu không có thời gian bạn đang tìm, hãy gọi cho bệnh viện.

Chọn ngày giờ tư vấn

  상담기간선택
Chủ nhật Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
 • Sáng
 • 10:00 (có thể hẹn)
 • 10:30 (có thể hẹn)
 • 11:00 (có thể hẹn)
 • 11:30 (có thể hẹn)
 • 12:00 (có thể hẹn)
 • 12:30 (có thể hẹn)
 • Không thể đặt trước trong ngày.
 • Chiều
 • 01:00 (có thể hẹn)
 • 01:30 (có thể hẹn)
 • 02:00 (có thể hẹn)
 • 02:30 (có thể hẹn)
 • 03:00 (có thể hẹn)
 • 03:30 (có thể hẹn)
 • 04:00 (có thể hẹn)
 • 04:30 (có thể hẹn)
 • 05:00 (có thể hẹn)
 • 05:30 (có thể hẹn)
 • 06:00 (có thể hẹn)
 • Không thể đặt trước trong ngày.
온라인예약 목록
No. 상담요청일 상담요청시간 예약확정
36 2024-04-11 1100 예약대기중
35 2024-04-12 1000 예약대기중
34 2024-04-11 1100 예약대기중
33 2024-04-11 1100 예약대기중
32 2024-04-11 1000 예약대기중
31 2024-03-02 1300 예약대기중
30 2024-02-16 11:30 예약확정
29 2024-02-22 1400 예약확정
28 2024-02-08 1400 예약확정
27 2024-01-27 13:00 예약확정
26 2024-01-26 15:30 예약확정
25 2024-01-20 1500 예약확정
24 2024-01-19 1130 예약확정
23 2024-01-13 1400 예약확정
22 2024-01-10 1300 예약확정
21 2024-01-09 14:00 예약확정
20 2024-01-05 1730 예약확정
19 2024-01-03 1430 예약확정
18 2024-01-02 1500 예약확정
17 2023-12-28 1800 예약확정
16 2023-12-29 1300 예약확정
15 2024-01-15 1500 예약확정
14 2023-12-23 1500 예약확정
13 2023-12-19 1030 예약확정
12 2023-12-20 1200 예약확정
11 2023-12-16 1500 예약확정
10 2023-12-14 1100 예약확정
9 2023-12-15 1730 예약대기중
8 2023-12-09 1200 예약확정
7 2023-12-02 1400 예약확정
6 2023-12-06 1300 예약확정
5 2023-11-28 1330 예약확정
4 2023-11-25 0900 예약대기중
3 2023-12-04 1000 예약확정
2 2023-11-17 1230 예약확정
1 11/24 12시30분 예약확정

Thông tin bệnh nhân

Đồng ý thu thập và sử dụng thông tin cá nhân[Đọc thêm]