[mshop_form_designer slug=’personal_policy’ default=true]

Chính sách sử dụng thông
tin cá nhân của bệnh viện thẩm mỹ MINE

(sau đây gọi là ‘Bệnh viện’) tuân thủ Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân và các luật liên quan để bảo vệ quyền tự do và quyền của chủ thể thông tin, xử lý hợp pháp và quản lý thông tin cá nhân một cách an toàn.

Theo đó, theo Điều 30 của điều luật bảo vệ thông tin cá nhân, chính sách xử lý thông tin cá nhân được thiết lập như sau nhằm hướng dẫn chủ thể thông tin về các thủ tục và tiêu chuẩn xử lý thông tin cá nhân và xử lý kịp thời, suôn sẻ các khiếu nại liên quan.

Mục lục

1. Mục đích xử lý thông tin cá nhân
2. Thời gian xử lý và lưu giữ thông tin cá nhân
3. Các mục thông tin cá nhân được xử lý
4. Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba
5. Ủy thác xử lý thông tin cá nhân
6. Chuyển thông tin cá nhân ra nước ngoài
7. Thủ tục và phương pháp tiêu hủy thông tin cá nhân
8. Quyền, nghĩa vụ và cách thức thực hiện của chủ thể thông tin, người đại diện theo pháp luật
9. Các biện pháp đảm bảo sự ổn định của thông tin cá nhân
10. Biện pháp kỹ thuật bảo vệ thông tin cá nhân
11. Các vấn đề liên quan đến lắp đặt, vận hành và từ chối thiết bị thu thập thông tin cá nhân tự động
12. Các vấn đề liên quan đến việc thu thập, sử dụng và từ chối thông tin hành vi, ...
13. Tiêu chí đánh giá việc sử dụng, cung cấp bổ sung
14. Xử lý thông tin ẩn danh
15. Nhân viên bảo vệ thông tin cá nhân
16. Biện pháp khắc phục hành vi xâm phạm quyền và lợi ích
17. Lắp đặt và vận hành thiết bị xử lý thông tin video
18. Thay đổi chính sách xử lý thông tin cá nhân

Điều 1 Mục đích xử lý thông tin cá nhân

Bệnh viện xử lý thông tin cá nhân cho các mục đích sau : thông tin cá nhân đang được xử lý sẽ không được sử dụng cho các mục đích khác ngoài những mục đích sau và nếu mục đích sử dụng thay đổi, các biện pháp cần thiết sẽ được thực hiện, chẳng hạn như lấy sự đồng ý riêng theo Điều 18 của Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân.

1. Khi pháp luật có quy định đặc biệt hoặc khi buộc phải thực hiện nghĩa vụ theo luật định.

Luật liên quan Mục đích xử lý
Đạo luật Dịch vụ Y tế và Quy tắc Thi hành Đạo luật Xem và cấp bản sao các loại hồ sơ và hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, bao gồm đơn đăng ký điều trị, hồ sơ bệnh án, hồ sơ hộ sinh, hồ sơ điều dưỡng, danh sách bệnh nhân, đơn thuốc...
Đạo luật bảo hiểm y tế quốc gia Yêu cầu quyền lợi chăm sóc điều dưỡng
Thông tin nhân viên tình nguyện Thông tin nhân viên tình nguyện
Đạo luật giao dịch tài chính điện tử Thanh toán chi phí y tế
Đạo luật phòng ngừa và kiểm soát các bệnh truyền nhiễm Báo cáo về bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh nhân nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm hoặc người mang mầm bệnh
Phương pháp phòng ngừa hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải Báo cáo chẩn đoán và đo thị lực người nhiễm bệnh
Phương pháp quản lý máu Báo cáo tác dụng phụ của truyền máu cụ thể
Đạo luật về cấy ghép nội tạng... Báo cáo về trường hợp được cho là chết não
Đạo luật chung về dịch vụ y tế và sức khỏe Báo cáo, thông báo khi phát hiện người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh
Đạo luật dịch vụ y tế khẩn cấp Vận chuyển bệnh nhân cấp cứu

2. Cung cấp các dịch vụ như đặt lịch hẹn khám bệnh

Với mục đích cung cấp các dịch vụ liên quan đến điều trị y tế, chẳng hạn như chẩn đoán, điều trị và nhập viện, đặt lịch điều trị và khám bệnh, thông báo yêu cầu đặt chỗ và lịch đặt chỗ, hóa đơn phí y tế và cung cấp các dịch vụ văn phòng như thanh toán, thanh toán phí y tế, và hoàn tiền trong quá trình chẩn đoán và điều trị.

3. Giải quyết khiếu nại dân sự

Trong trường hợp khiếu nại liên quan đến dịch vụ y tế, thông tin cá nhân sẽ được xử lý nhằm mục đích đảm bảo đường liên lạc thông suốt, chẳng hạn như xác minh danh tính của người khiếu nại, xác nhận nội dung khiếu nại, liên hệ để điều tra thực tế và thông báo kết quả xử lý.

4. Đăng ký thành viên

Xác nhận ý định trở thành thành viên, nhận dạng/xác thực danh tính thông qua việc cung cấp dịch vụ thành viên, duy trì/quản lý tư cách thành viên, xác minh danh tính thông qua việc triển khai hệ thống xác minh danh tính hạn chế, ngăn chặn việc sử dụng dịch vụ bất hợp pháp, xác nhận sự đồng ý của người đại diện hợp pháp khi thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 14 tuổi. Thông tin cá nhân được xử lý cho các mục đích thông báo, thông báo, xử lý khiếu nại, lưu giữ hồ sơ để giải quyết tranh chấp và thu thập số liệu thống kê về việc sử dụng dịch vụ.

Điều 2 Thời gian xử lý và lưu giữ thông tin cá nhân

① Bệnh viện xử lý và lưu giữ thông tin cá nhân trong thời gian lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật hoặc trong thời gian lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân đã thỏa thuận khi thu thập thông tin cá nhân từ chủ thể thông tin.
② Thời gian xử lý và lưu giữ đối với từng thông tin cá nhân như sau.
1. Khi có những quy định đặc biệt của pháp luật hoặc khi không thể tránh khỏi việc phải tuân thủ các nghĩa vụ theo luật định.
(Điều 22 (2) của Đạo luật dịch vụ y tế và Điều 15 của Quy tắc thi hành)
※ Ngoài ra, nếu cần thiết để xử lý liên tục, thông tin chỉ có thể được lưu trữ một lần và kéo dài trong khoảng thời gian của từng hạng mục.
- Danh sách bệnh nhân: 5 năm
- Hồ sơ bệnh án: 10 năm
- Đơn thuốc: 2 năm
- Hồ sơ phẫu thuật: 10 năm
- Nội dung xét nghiệm và ghi chép nội dung xét nghiệm: 5 năm
- X quang (bao gồm cả video) và kết quả: 5 năm
- Hồ sơ điều dưỡng: 5 năm
- Đăng ký hộ sinh: 5 năm
- Bản sao giấy chứng nhận y tế ...(giấy chứng nhận y tế, giấy chứng tử, báo cáo khám nghiệm tử thi...phải được lưu trữ riêng): 3 năm
2. Cung cấp các dịch vụ như đặt lịch hẹn khám bệnh
- Được lưu giữ theo Điều 15 của Quy tắc thực thi Đạo luật dịch vụ y tế, “Bảo quản hồ sơ liên quan đến điều trị y tế”.
3. Giải quyết khiếu nại dân sự
- Được lưu giữ trong 3 năm sau khi khiếu nại được xử lý.
4. Đăng ký thành viên
- Cho đến hủy đăng ký thành viên hoặc trục xuất thành viên.
③ Tuy nhiên, nếu bất kỳ lý do nào sau đây được áp dụng, nó sẽ được giữ cho đến khi lý do liên quan kết thúc.
1. Nếu một cuộc điều tra hoặc điều tra đang được tiến hành do vi phạm luật pháp và quy định có liên quan, cho đến khi cuộc điều tra hoặc điều tra đó hoàn tất
2. Nếu bất kỳ mối quan hệ khiếu nại/nợ nào vẫn còn do sử dụng trang web, cho đến khi các mối quan hệ khiếu nại/nợ liên quan được giải quyết


Điều 3 Các mục thông tin cá nhân cần xử lý

① Bệnh viện thu thập các thông tin cá nhân sau đây để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý.

1.Khi có những quy định đặc biệt của pháp luật hoặc khi không thể tránh khỏi việc phải tuân thủ các nghĩa vụ theo luật định.
- Mẫu đơn xin khám chữa bệnh

Các mục bắt buộc: họ tên, số chứng minh nhân dân, khoa khám bệnh, số điện thoại, mã số bệnh nhân (số thẻ khám chữa bệnh)

- Mẫu đơn xin điều trị tự chọn

Các mục bắt buộc: tên, địa chỉ, số điện thoại, số chứng minh nhân dân, mục hỗ trợ điều trị y tế

- Hồ sơ bệnh án

Các mục bắt buộc: địa chỉ, tên, thông tin liên lạc, số chứng minh nhân dân, tiền sử bệnh và gia đình, triệu chứng chính, kết quả chẩn đoán hoặc tên chẩn đoán, tiến trình điều trị, chi tiết điều trị (tiêm, dùng thuốc, điều trị...), ngày và giờ điều trị

- Đăng ký hộ sinh

Các mục bắt buộc: địa chỉ, tên, thông tin liên lạc, số chứng minh nhân dân, số ca sinh sống hoặc thai chết lưu, tiến triển sau khi mang thai và các phát hiện liên quan, có hay không đi khám sức khỏe bởi bác sĩ trong khi mang thai (bao gồm xét nghiệm bệnh lao và các bệnh lây truyền qua đường tình dục), nơi sinh và ngày sinh, giờ và phút, tiến độ sinh con và điều trị, số lượng và giới tính của trẻ sơ sinh, sự phân biệt giữa sự sống và cái chết, thiêu kết trẻ và các phần phụ của thai nhi, sự có mặt hay không có sự khám sức khỏe sau sinh của bác sĩ

- Hồ sơ điều dưỡng

Các mục bắt buộc: Tên người được chăm sóc, thông tin về nhiệt độ cơ thể, mạch, hô hấp và huyết áp, thông tin về thuốc, thông tin về ăn vào và bài tiết, thông tin về điều trị và điều dưỡng, ngày giờ chăm sóc

- Danh sách bệnh nhân

Các mục bắt buộc: địa chỉ, tên, số chứng minh nhân dân, số điện thoại

- Nghĩa vụ khai báo bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh nhân nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm hoặc người mang mầm bệnh

Các mục bắt buộc: Tên, số chứng minh nhân dân, số điện thoại, nghề nghiệp, giới tính, địa chỉ, tên bệnh truyền nhiễm, thông tin ổ dịch bệnh truyền nhiễm, cơ sở y tế báo cáo, trung tâm y tế công cộng báo cáo thông tin bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh nhân nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm hoặc người mang mầm bệnh

- Nhiệm vụ vận chuyển bệnh nhân cấp cứu

Các mục bắt buộc: Tên, địa chỉ của người bệnh, tên/địa chỉ/số điện thoại của người giám hộ, tình trạng của người bệnh trước khi cấp cứu, tình trạng của người bệnh sau khi cấp cứu, các biện pháp sơ cứu

- Nghĩa vụ báo cáo chẩn đoán người nhiễm bệnh và nội dung chẩn đoán

Các mục bắt buộc: Tên người chết, số chứng minh nhân dân, địa chỉ, kết quả xét nghiệm, đường lây nhiễm ước tính, nguyên nhân tử vong chính, triệu chứng lâm sàng

2. Cung cấp các dịch vụ như đặt lịch hẹn khám bệnh
- Hẹn lịch tư vấn

Các mục bắt buộc: họ tên, số chứng minh nhân dân, số điện thoại di động

- Hẹn khám bệnh cho người nước ngoài

Các mục bắt buộc: tên, giới tính, ngày sinh, số hộ chiếu, ngày hết hạn hộ chiếu, quốc tịch, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ cư trú tại Hàn Quốc

- Cung cấp các dịch vụ hành chính như thanh toán chi phí y tế

Các mục bắt buộc: (khi thanh toán bằng thẻ tín dụng) Thông tin phê duyệt thanh toán như tên công ty phát hành thẻ và số thẻ

3. Giải quyết khiếu nại dân sự

Các mục bắt buộc: tên, email, số điện thoại di động, chi tiết khiếu nại và thắc mắc

4. (Nếu có trang web có thể đăng ký thành viên) Đăng ký làm thành viên

Các mục bắt buộc: tên, ngày sinh, ID, mật khẩu, số điện thoại di động, địa chỉ email, thông tin người đại diện theo pháp luật của trẻ dưới 14 tuổi (tên, ngày sinh, giới tính, số điện thoại di động)

Mục tùy chọn: Số điện thoại nhà

② Bệnh viện có thể thu thập và sử dụng số đăng ký cư trú, thông tin nhận dạng duy nhất và thông tin nhạy cảm, bao gồm cả thông tin cá nhân mà không có sự đồng ý của chủ thể thông tin để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý như điều trị y tế.

Điều 4 Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba

① Bệnh viện chỉ xử lý thông tin cá nhân của chủ thể thông tin trong phạm vi được chỉ định và chỉ cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba trong các trường hợp thuộc Điều 17 và 18 của Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân, bao gồm cả sự đồng ý của chủ thể thông tin và các quy định đặc biệt. Ngoài ra, thông tin cá nhân của chủ thể thông tin không được cung cấp cho bên thứ ba.
② Theo Điều 11 của Đạo luật Dịch vụ Y tế Khẩn cấp, khi chuyển bệnh nhân cấp cứu sang cơ sở y tế khác, bệnh viện có thể cung cấp hồ sơ y tế cần thiết để điều trị cho cơ sở y tế tiếp nhận.
③ Trong các trường hợp thuộc Điều 21, Đoạn 3 của Đạo luật Dịch vụ Y tế, bệnh viện cho phép bệnh nhân kiểm tra nội dung, chẳng hạn như cho phép bệnh nhân xem hoặc cung cấp bản sao hồ sơ bệnh nhân.
④ Khi bệnh viện tiến hành nghiên cứu về đối tượng con người theo Điều 18 của Đạo luật An toàn và Đạo đức Sinh học, bệnh viện có thể cung cấp thông tin cá nhân của người tham gia cho bên thứ ba sau khi có được sự đồng ý bằng văn bản của chủ thể thông tin và sự cân nhắc của ủy ban tổ chức theo quy định của Điều 18 cùng một Đạo luật.
⑤ Bệnh viện có thể cung cấp thông tin cá nhân như sau khi có sự đồng ý của chủ thể thông tin.

Người nhận Mục đích cung cấp Các mặt hàng được cung cấp Thời gian lưu giữ và sử dụng
<Tên bên thứ ba> <Mục đích cung cấp> <Các mặt hàng được cung cấp> <Thời gian lưu giữ và sử dụng của người nhận>

Điều 5 Ủy thác xử lý thông tin cá nhân

Bệnh viện không ủy thác việc xử lý thông tin cá nhân.

Điều 6 Chuyển giao thông tin cá nhân quốc tế

Bệnh viện không chuyển thông tin cá nhân ra nước ngoài.

Điều 7 Thủ tục và phương pháp tiêu hủy thông tin cá nhân

① Bệnh viện sẽ hủy thông tin cá nhân không chậm trễ khi thông tin cá nhân trở nên không cần thiết, chẳng hạn như khi hết thời hạn lưu giữ thông tin cá nhân, đã đạt được mục đích xử lý, dịch vụ y tế bị bãi bỏ hoặc hoạt động kinh doanh đã đóng cửa.
② Nếu thông tin cá nhân phải tiếp tục được lưu giữ theo các luật và quy định khác mặc dù đã hết thời hạn lưu giữ thông tin cá nhân mà chủ thể thông tin đã đồng ý hoặc mục đích xử lý đã đạt được thì thông tin cá nhân có thể được chuyển sang cơ sở dữ liệu riêng (DB). ) hoặc được lưu trữ ở một vị trí lưu trữ khác và bảo quản nó.
③ Khi bệnh viện báo cáo đóng cửa, tạm ngừng kinh doanh thì chuyển hồ sơ bệnh án đã được ghi chép và bảo quản, hồ sơ hộ sinh, hồ sơ điều dưỡng và các hồ sơ bệnh án khác cho người đứng đầu trung tâm y tế công cộng có thẩm quyền.
④ Các thủ tục và phương pháp hủy thông tin cá nhân như sau.

1. Thủ tục tiêu hủy

Bệnh viện lựa chọn thông tin cá nhân cần tiêu hủy và tiêu hủy thông tin cá nhân đó với sự chấp thuận của người quản lý bảo vệ thông tin cá nhân của bệnh viện.

2. Phương pháp tiêu hủy

Bệnh viện tiêu hủy thông tin cá nhân được ghi và lưu trữ dưới dạng tệp điện tử bằng các phương pháp như định dạng cấp thấp để hồ sơ không thể được sao chép và thông tin cá nhân được ghi và lưu trữ trong tài liệu giấy bị tiêu hủy bằng cách băm nhỏ hoặc đốt.

Điều 8 Quyền, nghĩa vụ và cách thức thực hiện của chủ thể thông tin, người đại diện theo pháp luật

① Chủ thể thông tin có thể thực hiện các quyền sau đây đối với bệnh viện bất cứ lúc nào.
1. Xem hồ sơ liên quan đến bệnh nhân (chính bạn)
2. Các yêu cầu khác để xem, chỉnh sửa, xóa hoặc tạm dừng xử lý thông tin cá nhân
※ Yêu cầu xem thông tin cá nhân của trẻ em dưới 14 tuổi phải được người đại diện theo pháp luật trực tiếp thực hiện và chủ thể thông tin là trẻ vị thành niên trên 14 tuổi có thể thực hiện các quyền của mình đối với thông tin cá nhân của chủ thể thông tin hoặc thông qua người đại diện theo pháp luật của họ.
② Bạn có thể thực hiện các quyền của mình theo từng tiểu đoạn của Đoạn 1 theo những cách sau.
- Xem hồ sơ liên quan đến bệnh nhân (bạn): Xuất trình CMND của bạn cho bệnh viện để xác minh danh tính.
- Các yêu cầu khác để xem, chỉnh sửa, xóa hoặc tạm dừng xử lý thông tin cá nhân:
bằng văn bản, e-mail hoặc fax (FAX) theo Điều 41, Đoạn 1 của Nghị định thi hành Luật bảo vệ thông tin cá nhân
③ Việc thực hiện các quyền theo từng đoạn của Đoạn 1 có thể được thực hiện thông qua một người đại diện, chẳng hạn như người đại diện hợp pháp của chủ thể thông tin hoặc người được ủy quyền thực hiện việc đó.
- Xem hồ sơ liên quan đến bệnh nhân (người hiệu trưởng): Nếu người đại diện được bệnh nhân chỉ định đáp ứng các yêu cầu theo quy định của Pháp lệnh Bộ Y tế và Phúc lợi, chẳng hạn như đính kèm mẫu đơn đồng ý của bệnh nhân và các tài liệu chứng minh người đó có thẩm quyền đại diện cho bệnh nhân, nộp các tài liệu sau:

① Bản sao CMND của người yêu cầu tiếp cận hồ sơ hoặc cấp bản sao.
② Trong trường hợp có mẫu chấp thuận ở Mẫu Phụ lục Số 9-2 của Quy tắc Thực thi Đạo luật Dịch vụ Y tế và giấy ủy quyền ở Mẫu Phụ lục Số 9-3 có chữ ký của bệnh nhân, nếu bệnh nhân là trẻ vị thành niên dưới độ tuổi 14, người đại diện theo pháp luật của bệnh nhân phải điền vào biểu mẫu và thành viên gia đình Bạn phải đính kèm các tài liệu xác nhận rằng bạn là người đại diện theo pháp luật, chẳng hạn như giấy chứng nhận quan hệ.
③ Bản sao CMND của bệnh nhân, tuy nhiên, bệnh nhân dưới 17 tuổi và chưa được cấp thẻ đăng ký cư trú theo Điều 24 (1) của Luật Đăng ký cư trú sẽ không được tính.

Các yêu cầu khác để xem, chỉnh sửa, xóa hoặc tạm dừng xử lý thông tin cá nhân: Gửi giấy ủy quyền theo Mẫu số 11 của Phụ lục “Thông báo về phương pháp xử lý thông tin cá nhân (Số 2020-7)”

④ Việc thực hiện các quyền theo từng điểm của Đoạn 1 có thể bị hạn chế trong các trường hợp sau.

Xem hồ sơ liên quan đến bệnh nhân (nguyên tắc): Khi đó là vấn đề quan trọng đối với an ninh quốc gia và cản trở việc thực hiện “công việc kiểm toán và điều tra đang diễn ra theo các luật khác”

Các yêu cầu khác để xem, chỉnh sửa, xóa hoặc tạm dừng xử lý thông tin cá nhân: Các trường hợp thuộc từng điểm của Điều 35, Khoản 4 và Điều 37, Khoản 2 của Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân

⑤ Bệnh viện xác nhận người thực hiện các quyền theo từng mục của Đoạn 1 là chính người đó hay là người đại diện hợp pháp.

Điều 9 Biện pháp bảo đảm an toàn thông tin cá nhân

Bệnh viện đang thực hiện các biện pháp sau để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.
1. Biện pháp quản lý: Lập và thực hiện kế hoạch quản lý nội bộ, vận hành tổ chức chuyên trách, đào tạo nhân viên thường xuyên
2. Biện pháp kỹ thuật: Quản lý quyền truy cập vào hệ thống xử lý thông tin cá nhân, cài đặt hệ thống kiểm soát truy cập, mã hóa thông tin cá nhân, cài đặt và cập nhật các chương trình bảo mật
3. Biện pháp vật lý: Kiểm soát truy cập vào phòng máy tính, phòng lưu trữ dữ liệu...

Điều 10 Các biện pháp kỹ thuật bảo vệ thông tin cá nhân

Khi xử lý thông tin cá nhân của bạn, bệnh viện đang thực hiện các biện pháp kỹ thuật sau để đảm bảo an toàn và ngăn chặn thông tin cá nhân bị mất, bị đánh cắp, rò rỉ, thay đổi hoặc hư hỏng.

Thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu và dữ liệu quan trọng được bảo vệ thông qua chức năng bảo mật riêng bằng cách mã hóa tệp và dữ liệu truyền hoặc sử dụng chức năng khóa tệp.

Bệnh viện áp dụng các thiết bị xác thực và bảo mật có thể truyền thông tin cá nhân trên mạng một cách an toàn bằng cách sử dụng xác thực thành viên và các thuật toán mã hóa liên quan và khi không được triển khai do hoàn cảnh hệ thống, xác nhận của bác sĩ sẽ được thực hiện bởi trợ lý.

Để ngăn thông tin cá nhân của bạn bị rò rỉ do hack...chúng tôi sử dụng các thiết bị chặn xâm nhập từ bên ngoài và hệ thống phát hiện xâm nhập được cài đặt trên mỗi máy chủ để giám sát các hành vi xâm nhập 24 giờ mỗi ngày.

Điều 11 Các vấn đề liên quan đến việc lắp đặt, vận hành và từ chối các thiết bị thu thập thông tin cá nhân tự động

① Bệnh viện sử dụng ‘cookie’ để lưu trữ thông tin sử dụng và thỉnh thoảng truy xuất thông tin đó nhằm cung cấp các dịch vụ được cá nhân hóa cho người dùng.
② Cookie là một lượng nhỏ thông tin mà máy chủ (http) dùng để chạy trang web gửi tới trình duyệt máy tính của người dùng và đôi khi được lưu trữ trên đĩa cứng của máy tính PC của người dùng.
- Mục đích sử dụng cookie: Chúng được sử dụng để cung cấp thông tin được tối ưu hóa cho người dùng và cải tiến dịch vụ bằng cách xác định cách truy cập và cách sử dụng, cụm từ tìm kiếm phổ biến và quyền truy cập an toàn vào từng dịch vụ và trang web mà người dùng đã truy cập.
- Cài đặt, vận hành và từ chối cookie: Bạn có thể từ chối lưu trữ cookie thông qua cài đặt tùy chọn trong menu Công cụ>Tùy chọn Internet>Thông tin cá nhân ở đầu trình duyệt web của bạn.
- Nếu bạn từ chối lưu trữ cookie, bạn có thể gặp khó khăn khi sử dụng các dịch vụ tùy chỉnh.

Điều 12 Các vấn đề liên quan đến việc thu thập, sử dụng và từ chối thông tin hành vi
① Trong quá trình sử dụng dịch vụ, bệnh viện thu thập và sử dụng thông tin hành vi để cung cấp các dịch vụ và lợi ích tùy chỉnh được tối ưu hóa cho các đối tượng thông tin, chẳng hạn như quảng cáo tùy chỉnh trực tuyến.
② Bệnh viện thu thập thông tin hành vi như sau.

Các mục thông tin hành vi
được thu thập
Cách thu thập thông tin hành vi Mục đích thu thập thông tin hành vi Thời gian lưu giữ/sử dụng và
các phương pháp xử lý thông
tin tiếp theo
Lịch sử truy cập dịch vụ trang
web/ứng dụng của người dùng,
lịch sử tìm kiếm, lịch sử mua
hàng
Tự động thu thập khi người
dùng truy cập/chạy trang web
và ứng dụng
Cung cấp dịch vụ giới thiệu sản
phẩm được cá nhân hóa (bao
gồm cả quảng cáo) dựa trên sở
thích và xu hướng của người dùng
2 năm kể từ ngày thu thập

③ Bệnh viện chỉ thu thập thông tin hành vi tối thiểu cần thiết cho quảng cáo tùy chỉnh trực tuyến... và thu thập hành vi nhạy cảm có khả năng xâm phạm rõ ràng đến quyền, lợi ích hoặc quyền riêng tư của cá nhân, chẳng hạn như suy nghĩ, niềm tin, mối quan hệ gia đình và họ hàng, trình độ học vấn, lịch sử quân sự và lịch sử hoạt động xã hội khác. Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin nào.
④ Bệnh viện không thu thập thông tin hành vi nhằm mục đích quảng cáo tùy chỉnh từ trẻ em mà bệnh viện biết là dưới 14 tuổi hoặc từ các dịch vụ trực tuyến được trẻ em dưới 14 tuổi sử dụng chủ yếu và không cung cấp quảng cáo tùy chỉnh cho trẻ em mà bệnh viện biết là dưới 14 tuổi
⑤ Chủ thể thông tin có thể chặn hoặc cho phép quảng cáo tùy chỉnh trực tuyến bằng chức năng cài đặt của trình duyệt web hoặc điện thoại thông minh. Tuy nhiên, mặc dù phương pháp này cho phép người dùng chặn hoặc cho phép hàng loạt quảng cáo tùy chỉnh trực tuyến, việc thu thập thông tin hành vi cho các mục đích khác, chẳng hạn như đăng nhập tự động và chặn quyền truy cập từ các thiết bị khác, cũng có thể bị chặn, vì vậy người dùng phải cẩn thận.

Chặn/cho phép quảng cáo tùy chỉnh thông qua trình duyệt web
(1) Internet Explorer (Internet Explorer 11 dành cho Windows 10)
- Trong Internet Explorer, chọn nút Tools rồi chọn Internet Options.
- Chọn tab Quyền riêng tư, chọn Nâng cao trong Cài đặt rồi chọn Chặn hoặc Cho phép cookie.
(2) Trình duyệt Chrome
- Trong Chrome, nhấp vào dấu ‘⋮’ ở trên cùng bên phải (tùy chỉnh và điều khiển Chrome), sau đó nhấp vào Hiển thị cài đặt.
- Nhấp vào ‘Hiển thị cài đặt nâng cao’ ở cuối trang cài đặt và nhấp vào Cài đặt nội dung trong phần “Quyền riêng tư”.
- Trong phần Cookie, chọn hộp ‘Chặn dữ liệu trang web và cookie của bên thứ ba’.

Chặn/cho phép quảng cáo tùy chỉnh qua điện thoại thông minh
(1) (Android) ① Cài đặt Google → ② Quảng cáo → ③ Chọn hoặc bỏ chọn cài đặt tùy chỉnh quảng cáo
※ Phương pháp này có thể khác một chút tùy thuộc vào phiên bản hệ điều hành.
(2) (iPhone) ① Cài đặt iPhone → ② Bảo vệ thông tin cá nhân → ③ Quảng cáo → ④ Hạn chế theo dõi quảng cáo

⑥ Chủ thể thông tin có thể đặt câu hỏi liên quan đến thông tin hành vi, thực hiện quyền từ chối hoặc gửi báo cáo thiệt hại theo thông tin liên hệ bên dưới.

Nhân viên bảo vệ thông tin cá nhân
Người phụ trách: Giám đốc Lee Seong-wook, Giám đốc điều hành của Mine Plastic Surgery

Người chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân và giải quyết khiếu nại
Giám đốc nhóm hỗ trợ quản lý Lee Jeong-hee, 02-516-1175, minemedicalgroup@gmail.com

Điều 13 Tiêu chuẩn đánh giá việc sử dụng, cung cấp bổ sung

① Theo Điều 15 (3) và Điều 17 (4) của Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân, bệnh viện có thể sử dụng và cung cấp thêm thông tin cá nhân mà không cần sự đồng ý của chủ thể thông tin khi xem xét các vấn đề theo Điều 14-2 của Thực thi Nghị định của Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân có.

Hạng mục Mục đích sử dụng và cung cấp Thời gian lưu giữ và sử dụng
Tên, thông tin liên lạc, địa chỉ Liên hệ để thông báo rằng bạn đã nhận
nhầm thuốc theo toa
Tiêu diệt ngay khi đạt được mục đích

② Theo đó, bệnh viện đã xem xét các vấn đề sau để tiếp tục sử dụng và cung cấp thông tin mà không có sự đồng ý của chủ thể thông tin.

Liệu mục đích sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân bổ sung có liên quan đến mục đích thu thập ban đầu hay không

Liệu có thể thấy trước việc sử dụng và cung cấp thêm thông tin cá nhân trong các trường hợp thông tin cá nhân được thu thập hoặc thực tiễn xử lý hay không.

Liệu việc sử dụng bổ sung và cung cấp thông tin cá nhân có xâm phạm lợi ích của chủ thể thông tin một cách không công bằng hay không

Liệu các biện pháp cần thiết có được thực hiện để đảm bảo an toàn hay không, chẳng hạn như bút danh hoặc mã hóa.

Điều 14 Xử lý thông tin bút danh

Khi bệnh viện thu thập thông tin cá nhân cho mục đích thống kê, nghiên cứu khoa học, lưu trữ hồ sơ công cộng... thông tin cá nhân được thu thập sẽ được đặt biệt danh để không thể xác định được các cá nhân cụ thể và được xử lý cùng với các biện pháp sau.

Các vấn đề liên quan đến các biện pháp đảm bảo an toàn cho thông tin có biệt danh theo Điều 28-4 của Đạo luật (nghĩa vụ thực hiện các biện pháp an toàn đối với thông tin có biệt danh, v.v.)
- Biện pháp quản lý: Lập và thực hiện kế hoạch quản lý nội bộ, đào tạo nhân viên thường xuyên
- Biện pháp kỹ thuật: Quản lý quyền truy cập vào hệ thống xử lý thông tin cá nhân, cài đặt hệ thống kiểm soát truy cập, mã hóa thông tin nhận dạng duy nhất, cài đặt chương trình bảo mật
- Biện pháp vật lý: Kiểm soát truy cập vào phòng máy tính, phòng lưu trữ dữ liệu, v.v.

Điều 15 Người quản lý bảo vệ thông tin cá nhân

① Bệnh viện chịu trách nhiệm quản lý tổng thể việc xử lý thông tin cá nhân và đã chỉ định người quản lý bảo vệ thông tin cá nhân như sau để giải quyết khiếu nại và giải quyết thiệt hại do các chủ thể thông tin liên quan đến xử lý thông tin cá nhân gây ra.

Nhân viên bảo vệ thông tin cá nhân
Người phụ trách: Giám đốc Lee Seong-wook, Giám đốc điều hành của Mine Plastic Surgery

Người chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân và giải quyết khiếu nại
Giám đốc nhóm hỗ trợ quản lý Lee Jeong-hee, 02-516-1175, minemedicalgroup@gmail.com

Điều 16 Biện pháp khắc phục hành vi xâm phạm quyền và lợi ích

① Để được giảm nhẹ hành vi vi phạm thông tin cá nhân, chủ thể thông tin có thể nộp đơn xin giải quyết tranh chấp hoặc tham vấn với Ủy ban hòa giải tranh chấp thông tin cá nhân, Trung tâm báo cáo vi phạm thông tin cá nhân của Cơ quan Internet & An ninh Hàn Quốc... Đối với các báo cáo và tư vấn vi phạm thông tin cá nhân khác, vui lòng liên hệ với các tổ chức dưới đây.

Các tổ chức dưới đây tách biệt với bệnh viện. Nếu bạn không hài lòng với cách xử lý khiếu nại thông tin cá nhân hoặc kết quả khắc phục thiệt hại của chính bệnh viện hoặc nếu bạn cần hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
1. Ủy ban hòa giải tranh chấp thông tin cá nhân: (không có mã vùng) 1833-6972 (www.kopico.go.kr)
2. Trung tâm báo cáo vi phạm thông tin cá nhân: (không có mã vùng) 118 (privacy.kisa.or.kr)
3. Văn phòng Công tố Tối cao: (không có mã vùng) 1301 (www.spo.go.kr)
4. Cơ quan Cảnh sát Quốc gia: (không có mã vùng) 182 (ecrm.cyber.go.kr)
② Bệnh viện đảm bảo quyền tự quyết định thông tin cá nhân của chủ thể dữ liệu và cố gắng tư vấn và khắc phục thiệt hại do vi phạm thông tin cá nhân gây ra. Nếu cần báo cáo hoặc tư vấn, vui lòng liên hệ với bộ phận chịu trách nhiệm bên dưới.

Tư vấn và báo cáo khách hàng về việc bảo vệ thông tin cá nhân
Tên bộ phận: Nhóm hỗ trợ quản lý
Người phụ trách: Lee Jeong-hee
Liên hệ: 02-516-1175,
MineMedicalgroup@gmail.com

③ 「Người đứng đầu tổ chức công có thể đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại Điều 35 (xem thông tin cá nhân), Điều 36 (sửa/xóa thông tin cá nhân) và Điều 37 (tạm dừng xử lý thông tin cá nhân, v.v.) của Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân. Người có quyền hoặc lợi ích bị xâm phạm do xử lý hoặc thiếu sót có thể yêu cầu xét xử hành chính theo các quy định của Đạo luật khiếu nại hành chính.

Ủy ban Khiếu nại Hành chính Trung ương: (không có mã vùng) 110 (www.simpan.go.kr)

Điều 17 Lắp đặt, vận hành thiết bị xử lý thông tin hình ảnh

① Bệnh viện lắp đặt và vận hành thiết bị xử lý thông tin hình ảnh như sau.
1. Cơ sở và mục đích lắp đặt thiết bị xử lý thông tin hình ảnh: An toàn cơ sở bệnh viện, phòng chống cháy nổ
2. Số lượng thiết bị được lắp đặt, vị trí lắp đặt, phạm vi quay: 60 thiết bị được lắp đặt tại các cơ sở chính như sảnh tòa nhà văn phòng và phòng triển lãm, phạm vi quay bao trùm toàn bộ không gian của các cơ sở chính. .
3. Người quản lý, bộ phận chịu trách nhiệm và người được tiếp cận thông tin video:

Giám đốc Seongwook Lee, Giám đốc điều hành của Bệnh Viện Thẩm mỹ MINE, 02-516-1175

4. Thời gian quay, thời gian lưu trữ, vị trí lưu trữ và phương pháp xử lý thông tin video

Thời gian quay: quay 24 giờ

Thời gian lưu trữ: 30 ngày kể từ thời điểm quay phim

Vị trí lưu trữ và phương pháp xử lý: Lưu trữ và xử lý trong phòng điều khiển

5. Cách thức, địa điểm kiểm tra thông tin video: Yêu cầu người phụ trách quản lý
6. Các biện pháp đáp ứng yêu cầu xem thông tin video của chủ thể thông tin...: Đơn đăng ký phải được thực hiện kèm theo yêu cầu xem và tồn tại thông tin video cá nhân và khi chủ thể thông tin được quay phim hoặc khi điều đó rõ ràng là cần thiết vì lợi ích tính mạng, cơ thể hoặc tài sản của chủ thể thông tin.
7. Các biện pháp kỹ thuật, quản lý và vật lý để bảo vệ thông tin video: thiết lập kế hoạch quản lý nội bộ, kiểm soát truy cập và hạn chế quyền truy cập, áp dụng công nghệ lưu trữ và truyền tải an toàn đối với thông tin video, lưu trữ hồ sơ xử lý và các biện pháp ngăn chặn giả mạo và giả mạo, cung cấp phương tiện lưu trữ và lắp đặt khóa
8. Các vấn đề liên quan đến ủy thác lắp đặt, quản lý thiết bị xử lý thông tin video... Bệnh viện không ủy thác quản lý các thiết bị xử lý thông tin hình ảnh.
9. Các vấn đề liên quan đến thay đổi chính sách vận hành và quản lý thiết bị xử lý thông tin video Chính sách quản lý và vận hành thiết bị xử lý thông tin video này được ban hành vào ngày 31 tháng 8 năm 2023 và nếu có nội dung bổ sung, xóa hoặc sửa đổi do thay đổi về luật, chính sách hoặc công nghệ bảo mật thì lý do thay đổi sẽ không được đăng tải. thông qua website của cơ quan, chúng tôi sẽ thông báo nội dung và chi tiết.

Điều 18 Thay đổi chính sách xử lý thông tin cá nhân
①Chính sách xử lý thông tin cá nhân này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2023 và những thay đổi như sau.

Những thay đổi lớn: Phản ánh quá trình xử lý thiết bị xử lý thông tin hình ảnh...

Lý do thay đổi: Phản ánh các yêu cầu pháp lý

② Chính sách quyền riêng tư trước đó
< ~ 2022. 1. 11. Chính sách quyền riêng tư>
< 2022.1.12. ~ 2023. 8. 31. Chính sách quyền riêng tư>