Before & After Shorts
Cùng xem tại
MINE TV nhé
 • [마인 Shorts] 인스타 여신이 되어 가는 중~
  [마인 Shorts] 인스타 여신이 되어 가는 중~
  #안면윤곽 #인스타 #마인성형외과 #성형외과추천
  43 lượt xem
 • [마인 Shorts] 지금 우리 병원에서 나온 얼굴?
  [마인 Shorts] 지금 우리 병원에서 나온 얼굴?
  #성형전후 #시술 #마인성형외과 #성형외과추천
  31 lượt xem
 • [마인 Shorts] 나의 아름다움을 만드는 가장 빠른 방법은?
  [마인 Shorts] 나의 아름다움을 만드는 가장 빠른 방법은?
  #이중턱 #근육묶기 #이마필러 #턱보톡스 #성형외과
  42 lượt xem
 • [마인 Shorts] 지방 흡입으로도 이렇게나 변하는 법!
  [마인 Shorts] 지방 흡입으로도 이렇게나 변하는 법!
  #성형전후 #시술 #지방흡입 #Shorts #마인성형외과 #성형외과추천
  32 lượt xem
 • [마인 Shorts] 오똑하고 예쁜 코로 미모 완성✨
  [마인 Shorts] 오똑하고 예쁜 코로 미모 완성✨
  #코성형 #코재수술 #성형외과 #마인성형외과
  39 lượt xem
주의사항 Việc sử dụng trái phép bài đăng trên có thể dẫn đến các biện pháp trừng phạt pháp lý vì vi phạm bản quyền và quyền chân dung.
Hình ảnh này có thể khác với hình ảnh thực tế tùy thuộc vào điều kiện chụp và được đăng tải sau khi được sự đồng ý của bệnh nhân.